missie

De magie van de stip op de horizon

Wij bieden mensen en organisaties de ruimte en de veiligheid om op zoek te gaan naar hun innerlijke kompas, zodat ze bewuste keuzes kunnen gaan maken waar ze achter staan. Onze werkwijze leidt tot verrassende en creatieve richtingen en duurzame oplossingen.

De rode draad in onze begeleiding is: hoe stap je uit de ratrace en hoe kom je in de flow?

Er is veel meer mogelijk dan je denkt. Ook al lijkt je situatie nog zo complex. Maak gerust vrijblijvend een afspraak om te ontdekken wat we voor je kunnen betekenen.  

Reviews

Hans Zomer, project Pak je Kans

Herma Wichman is een super facilitator. Voor het project Pak je Kans Arnhem heeft ze een fantastische workshop verzorgd over het visualiseren, creëren en benoemen van de stip op de horizon en daarmee het vinden van je droombaan/droombedrijf. De deelnemende jongeren (en ik ook) hebben deze workshop als zeer inspirerend, openend en nuttig ervaren. Herma faciliteert op een onzichtbare en toch zichtbare manier. Met kennis van zaken, passie voor het onderwerp en liefde voor de deelnemers. Met als resultaat: heldere stippen op de horizon voor de deelnemers en enthousiasme om hier concrete stappen naar toe te zetten. Herma nogmaals heel erg bedankt!

Nel van der Meulen, leidinggevende HAN, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Eén van mijn medewerkers had problemen met het meekrijgen van de groep in een project dat zij leidde. Stip op de horizon coaching heeft een training op maat gemaakt voor een groep projectleiders. De medewerkers hebben de training als waardevol ervaren. Het heeft hen sterker gemaakt in hun rol als projectleider, doordat ze hebben geleerd om samen met de medewerkers de gezamenlijke stip op de horizon te bepalen, stil te blijven staan bij problemen en  gefocust te blijven op de stip. Van mijn medewerkers krijg ik terug, dat ze niet meer het gevoel hebben dat zij de kar moeten trekken, maar dat het project een verantwoordelijkheid is van allemaal.
Belangrijk voor de deelnemers is dat de leidinggevende hen tijdens en na de training steunt. Omdat de training ook een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit van de mensen, lijkt deze training tevens uitermate geschikt voor andere functiegroepen.

Hans Zomer, Aanjager Centrum voor Jong Ondernemerschap Ede

Herma is een kei in het luisteren, samenvatten en doorvragen. Ze verstaat de kunst om een groep te laten ‘dromen’ over een richting, zonder hierbij richtingbepalend te zijn als begeleider. Het mooie is dat het niet bij dromen blijft, maar dat Herma ook de kracht heeft om de groep vervolgens keuzes te laten maken die goed voelen! Ze heeft dit wederom laten zien op een partneravond van het CvJO Ede. Grote klasse Herma!

Sandra Wiechers, projectleider HAN

De training effectief projectleiderschap heeft mij veel inzichten en handvaten gegeven om met veel energie en plezier een project te kunnen leiden. De meeste trainingen gaan in op de harde kanten van projectleiderschap; in deze training leer je meer over de zachte kant van het projectleiderschap en hoe je dit effectief kunt inzetten. De inzichten en ‘gereedschappen’ die Herma Wichman mij heeft gegeven zijn niet alleen te gebruiken bij projectleiderschap, maar eigenlijk in alles wat je doet (privé en zakelijk). Met als resultaat dat ik me nu bewust ben van mijn eigen handelen en denken en welke invloed dit heeft op mijn omgeving en ook op mijn eigen overtuigingen.

Marten Roorda, Voorzitter Raad van Bestuur / CEO, Cito

Door de drijfveren van een organisatie en haar medewerkers in balans te brengen biedt Stip op de horizon coaching een bijzonder concept om weerstanden weg te nemen bij noodzakelijke veranderingen. Het hanteren van gemeenschappelijke doelen met waardering voor ieders rol en professie is een aanpak die ik van harte kan aanbevelen.

Jan Mellema, Politie Nederland

Ik heb Herma Wichman van Stip op de horizon coaching leren kennen als energieke vakvrouw die vanuit de (klant)relatie meedenkt. De communicatie is open en plezierig, je voelt je snel op je gemak. Resultaat!! Zij heeft een professionele uitstraling, maar blijft dicht bij de mens staan. Hierdoor is een prima samenwerking ontstaan en dat heeft mooie resultaten opgeleverd.

Yvonne Koning en Mireille Hanselman, Kadmos Kolsloot

Kadmos Kolsloot b.v. bemiddelt in tijdelijke en vaste functies bij gemeenten en woningcorporaties. Daarnaast bieden wij een aantal andere diensten aan waaronder outplacement. Outplacementtrajecten verzorgen wij niet zelf. Wij hebben Herma Wichman bereid gevonden deze voor ons uit te voeren.
Wij hebben Herma leren kennen als een prettig communicerende, toegankelijke en warme vrouw. Ze is ongedwongen en informeel in haar benadering van mensen en heeft een oprechte belangstelling in mensen. Mensen voelen zich gezien en gehoord door Herma en dat leidt tot een positieve inzet van de kandidaten om hun blik weer op de toekomst te richten. Herma is bijzonder sterk in het visualiseren van die toekomst, is doelgericht in de gesprekken en weet zo een goed en snel resultaat te boeken met haar kandidaten. Voor de toekomst hopen wij nog vaak een beroep te mogen doen op de expertise van Herma voor het begeleiden van onze kandidaten in hun zoektocht naar een andere baan.

Ronald Duerinck, Senior Beleidsadviseur HRM, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In 2010 heeft SZW in samenwerking met Stip op de horizon coaching en partner Liaison een HRM-visie ontwikkeld voor de periode 2010-2020. Doel was als werkgever voorbereid te zijn op de toekomstige uitdagingen op langere termijn. Dit project is zeer succesvol verlopen. Uitgangspunt was vanaf het begin om de realisatie van deze HRM-visie tegelijkertijd een eerste stap in de implementatie te laten zijn.  Herma ondersteunde SZW bij dit project. Zo heeft zij ons geholpen bij het bepalen van mogelijke toekomst- scenario’s. Door ons mee te nemen in een ‘droom’ over de toekomst, zonder de realiteit uit het oog te verliezen, heeft SZW scenario’s bepaald en keuzes kunnen maken. Eindresultaat is een strategische HRM-visie op basis waarvan tactische en operationele keuzes gemaakt kunnen worden zonder het einddoel uit het oog te verliezen; een professioneel, slagvaardig SZW voor een sociaal en economisch krachtig Nederland met werk en bestaansrecht voor iedereen .

Ko van der Velpen, directeur Kunstencentrum Jerusalem Venray

Ik heb Stip op de horizon coaching leren kennen als uiterst betrokken. In de gesprekken die ik gehad heb en de vragen die mij werden gesteld, kwamen eigenlijk als vanzelf de creatieve ideeën naar boven waar ik in het verloop van het veranderingsproces binnen mijn onderneming veel aan gehad heb.

Sjef Scheek, Hoofd Economie en Samenleving provincie Flevoland

Stip op de horizon coaching heeft met haar specifieke aanpak een belangrijke bijdrage geleverd bij de ontwikkeling van het sportbeleid en later ook bij het strategische herontwerp van de maatschappelijke taken van de provincie.
Stip op de horizon coaching weet met haar aanpak in korte tijd met de opdrachtgever en een groot aantal stakeholders een koers te ontwikkelen waar originaliteit, out of the box- en langetermijn-denken een verrassend resultaat opleveren!

Reacties van ouders op onze workshops Maak Werk van Talent

* Ik heb nu veel diepgaander gesprekken met mijn kind
* Ik weet nu wat ik kan doen in plaats van trekken en duwen
* Nu mijn kind weet wat hij wil en een duidelijk doel voor ogen heeft, is hij gemotiveerd om te leren
* Ik merk dat mijn kind echt plezier heeft in school
* Nu mijn dochter weet wat ze wil gaan studeren, wil ze voor alle vakken minimaal een 8 halen
* Ik word blij van de gesprekken die ik nu met mijn kind heb
* Ik kijk nu anders naar mijn kinderen

Martin Carbo, directeur Obrac Finance

Ik heb Herma Wichman van Stip op de horizon coaching betrokken bij de evaluatie van mijn bedrijfsdoelen. Zij is een gedreven creatieve organisatieadviseur die veel nieuwe inzichten geeft; je een spiegel voorhoudt. Je wijst op de juiste zaken. Ik heb het als zeer waardevol ervaren.

Hans-Jurgen Boekelder, directeur Franklin Presentations

Ik werd directeur en mede-eigenaar van Franklin Presentations. Het overnametraject was voor ons een schitterend pad met vele ups, waarin de juiste stappen op de juiste tijd gezet werden. Er zijn dan wel eens van die momenten dat je op het juiste moment de juiste toonsoort wilt horen. Herma was de mede-componist aan ons muziekstuk. Bedankt nogmaals voor alle morele (en natuurlijk literaire) steun!

Bart Zegers, voorzitter BE'ER, alumnivereniging HAN bedrijfseconomie

Op een prikkelende manier zijn wij door Stip op de horizon coaching begeleid bij onze bestuursevaluatie. De sessie heeft geleid tot frisse en nieuwe inzichten, die ons helpen in het uitzetten van een goede koers voor de toekomst; en daar ging het om!

Stefanie van Eijden, bestuurslid BE'ER, alumnivereniging HAN bedrijfseconomie

Herma Wichman heeft onze bestuursevaluatie professioneel begeleid. Met nieuwe energie, focus op de toekomst en aandacht voor onze valkuilen, gaan we met onze succesvolle Alumnivereniging BE’ER op naar de volgende tien jaar.

Maarten Vermeulen, Internal Sales Engineer at EagleBurgmann

Ben je (vernieuwend) op zoek naar jezelf? Bepalen wordt eenvoudiger als er naar je wordt geluisterd. Breng je verworven competenties in beeld. Reduceren is ook een vorm van selecteren. Leer te observeren, beoordelen & te reageren. In een paar sessies bepaal je je richting en kies je je eigen goede spoor.

Vincent Jansen, sectormanager Werken, Leren en Vrije Tijd bij De Passerel

Na 8 jaar bij een woningcorporatie werkzaam te zijn geweest, op het laatst als unitleider projectontwikkeling, begon het te kriebelen. Het was zo langzamerhand weer eens tijd voor iets nieuws, maar verder doorgroeien zat er niet echt in. En hoe bepaal je dan concreet wat je volgende functie moet worden? In de paar coachingsgesprekken die ik heb gehad werd al snel duidelijk welke kant ik op moest. Door de gesprekken viel alles op een gegeven moment op zijn plaats en wist ik wat ik wilde. En nu ben ik sectormanager Werken, Leren en Vrije Tijd bij een zorgaanbieder, wat me erg goed bevalt. Een goed en zinvol traject doorlopen dus!

Miranda Mion, Tennet TSO

Zonder twijfel heeft elke atleet een coach nodig om zichzelf telkens te verbeteren. Om die reden zou elke professional een coach moeten hebben. Stip op de horizon coaching helpt je jouw belemmerende gedachten opzij te zetten en daarmee ruimte te geven aan reeds verroeste en verloren gewaande dromen. Voor mij voelde het alsof alle cellen in mijn lichaam nieuwe zuurstof kregen.

Madelon Beek, BKY@work

Wilt u uit die cirkel komen? Een keer buiten de kaders treden en tot verrassende insteken en oplossingen komen? Dan kan ik Stip op de horizon coaching van harte aanbevelen. De coach neemt je aan de hand, maar blijft streng. Ze laat je je eigen keuzes maken, maar die keuzes zijn niet vrijblijvend. Scherpe vragen en observaties helpen om te komen tot dat wat er echt toe doet. In een veilige setting, maar wel met een doel: waar gaan we heen en vooral waarom? Wat komen we onderweg tegen en wat kunnen we daarmee? Ik heb aan de bijeenkomsten met Stip op de horizon coaching de inspiratie en energie overgehouden om mijn eigen keuzes te maken en het vervolgens ook te doen.

Sylva Chin-a-loi, leerkracht

Niet wetend wat ik kon verwachten kwam ik bij Stip op de horizon coaching binnen. Mijn gedachten waren chaotisch en belemmerden mij om verder na te denken over het vinden van mijn passie. Stip op de horizon coaching heeft de belemmering weggenomen en mij laten nadenken over de toekomst door te denken vanuit mijn hart. De coach heeft me opnieuw laten fantaseren en hierdoor ben ik nu beter in staat om mijn passie te realiseren. Ik heb de rust, het vertrouwen en de mogelijkheden gekregen om mijn dromen nu zelf verder uit te werken. Veel dank!

Juan Garcia, facilitair management en advies wonen-welzijn-zorg, Heiloo

Na het verlies van mijn baan heb ik op advies van mijn werkgever woningcorporatie Elan Wonen een outplacementtraject doorlopen bij Herma Wichman. Herma heeft mij in intensieve gesprekken geholpen met het beantwoorden van mijn vraag op welke wijze en in welke sector ik weer een baan zou kunnen vinden. Een baan die bij  mij past, waar m.a.w. mijn hart ligt. Hiervoor stelt zij zorgvuldig kritische vragen, is zij oprecht belangstellend, betrokken bij de voortgang van je zoektocht en creëert zij een veilige coachomgeving.  Dit opgeteld maakt dat ik volledig mijzelf kon zijn en me kwetsbaar durfde op te stellen, ook in sollicitatiegesprekken. In gesprek met Herma ontstaat het gevoel dat zij werkelijk de tijd voor je neemt en je de aandacht geeft (lees ook: de steun) die je nodig hebt op dat moment. Herma is er ook als je haar tussendoor belt of mailt en zij in de gelegenheid is je te woord te staan. Haar adviezen, zowel praktisch als op een wat hoger abstractieniveau (gevoel, betekenis, verwachtingen) kon ik direct in mijn sollicitatie- en netwerkgesprekken toepassen. Ik heb Herma leren kennen als een bijzonder professioneel en fijn mens, die vrij snel in staat is te doorgronden wie je bent en wat je wilt. In de gesprekken ontstaat een goede samenwerkingsrelatie waar je op kunt bouwen, één waar je wat aan hebt! Mijn brief en CV en presentatie vooraf maken dat ik 7 van de 10 keer succesvol wordt uitgenodigd voor een gesprek. Ik kan Herma Wichman ten zeerste aanbevelen.

Hetty Gerritsen

Ik heb een aantal concrete handvatten aangereikt gekregen die me in staat stellen om een stressvolle situatie te isoleren. Via het bepalen van een focus (waar richt je je op en hoe bereik je dat) en het uitschrijven van de doeltoestand, alsof het een droom is die je kunt regisseren, krijg je het vermogen om de stress om te zetten in positieve energie en ervaar je uiteindelijk een innerlijke rust. De presentaties waren heel zorgvuldig en goed voorbereid, de grootte van de groep was prettig, de overgangen tussen de docenten Lea en Herma verliepen vlekkeloos en het programma was in balans door op tijd opdrachten af te wisselen met heerlijke oefeningen. Ik vond het in een woord geweldig. Mijn verwachting is helemaal uitgekomen!

Monique van Kleef, Alliander

De training was een cadeautje aan mijzelf. Het enthousiasme en de betrokkenheid van Herma en Lea maakten de training tot een oase van rust en ruimte voor mijzelf. De afwisseling van NLP-oefeningen, yoga, meditatie en lichaamswerk voelden heel prettig, en gaven mij verrassende inzichten. Ook de uitstekende verzorging en interessante cursusgenoten maakten het geheel tot een training met een sterretje. Hartelijk dank daarvoor.

Lisette Holslag, zelfstandig communicatieadviseur

De training kwam precies op het juiste moment voor mij. Ik ben onlangs voor mijzelf begonnen als communicatieadviseur en ik heb het heel druk. Tijdens de training kon ik goed tot rust komen en voelen waar ik sta. Ik kan iedereen die moeite heeft met het jachtige tempo van deze tijd aanraden deze training te volgen.

Ria van Santen

Allereerst wil ik opmerken, dat ik de training als zeer positief heb ervaren! Ik heb er erg van genoten. Na een paar dagen bleek, dat ik nog steeds bezig was met de visualisatieopdrachten. Ik denk dat ik meer rust in mijn hoofd heb gevonden om de tijd te nemen om over een aantal zaken na te denken.

Gabie Kusters, InfoProces

Ik vond de training heerlijk, ontspannend en inspirerend en zou het zo weer doen. Regelmatig maak ik gebruik van oefeningen die we deze dag gedaan hebben en ik voel mij daar goed bij.
Jullie hebben hele mooie middelen meegegeven waar ik dagelijks plezier van heb. Ik zit dankzij de cursus nog lekkerder in mijn vel en weet me beter te ontspannen en daardoor kan ik weer meer aan. De training blijft voor mij werken. Sommige oefeningen komen soms spontaan boven en dat voelt geweldig. Vooral het laten stromen van die energie! Het maken van een cocon lukte niet zo goed, maar daarvoor kreeg ik personal coaching aangeboden. Ik vond het echt een heel erg groot cadeau en daarvoor hierbij nogmaals mijn hartelijke DANK!

Marie-José van Eijden

De titel van de workshop Op weg naar je droombaan triggerde mij direct. Ik wilde wel eens op een heel andere manier ontdekken wat voor werk ik nu wèrkelijk graag wil doen en wat mijn talenten zijn.  Ik heb al vaak geprobeerd om dit op een rationele manier te ontdekken, maar dat bracht me niet verder. De aanpak in de workshop Op weg naar je droombaan was voor mij heel aangenaam, verrassend en inspirerend. Ik weet nu wat ik wil. Tijdens de workshop heb ik een collage gemaakt, zodat ik iedere dag zie waar ik naar toe werk. Hartelijk dank voor de positieve en prettige workshop tijdens de alumnibijeenkomst van BE-ers bij de HAN. Ik weet nu wat mijn stip op de horizon is.

Nieuwsgierig geworden?
Bel 026 - 351 26 61 of mail naar info@stipopdehorizon.nl