missie

De magie van de stip op de horizon

Wij bieden mensen en organisaties de ruimte en de veiligheid om op zoek te gaan naar hun innerlijke kompas, zodat ze bewuste keuzes kunnen gaan maken waar ze achter staan. Onze werkwijze leidt tot verrassende en creatieve richtingen en duurzame oplossingen.

De rode draad in onze begeleiding is: hoe stap je uit de ratrace en hoe kom je in de flow?

Er is veel meer mogelijk dan je denkt. Ook al lijkt je situatie nog zo complex. Maak gerust vrijblijvend een afspraak om te ontdekken wat we voor je kunnen betekenen.  

Training effectieve projectleiding

Ik ben mij de hele dag aan het verantwoorden voor zaken waar ik inmiddels niet meer aan toekom (Paul Schnabel)

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat projectsucces voor een groot deel afhankelijk is van de werkstijl van de projectleider. Teun van Aken heeft het in zijn proefschrift De weg naar projectsucces over grijpbare en ongrijpbare projecten. Grijpbare projecten zijn projecten die al vele malen eerder zijn gedaan, bijvoorbeeld huizen bouwen. Ongrijpbare projecten zijn nieuw en complex. Juist bij zulke projecten wordt er vaak naar nog meer instrumenten gegrepen als het niet meer loopt, maar dat blijkt niet te helpen. Het gaat veel meer om de werkstijl. Die werkstijl is de specialisatie van Stip op de horizon coaching en daarvoor hebben we speciaal voor projectleiders een training ontwikkeld.

Een gezamenlijke stip op de horizon

In projecten is het vaak moeilijk om een gezamenlijke stip op de horizon te creëren. Tijdens de trainingen staat het leren ontwikkelen van een gezamenlijke stip op de horizon centraal. Als die er eenmaal is, staat ieder lid van het projectteam in de startblokken om een bijdrage te leveren. Iedereen heeft tenslotte meegedacht met het formuleren van een gezamenlijk doel.

Ons aanbod

 • Individuele coaching voor projectleiders 
  Voor projectleiders en managers. 

 • Training Effectieve projectleiding
  In de maatwerktraining Effectieve projectleiding ontwikkelen projectleiders en managers hun persoonlijke werkstijl, hun stijl van leidinggeven en hun communicatieve vaardigheden. De belangrijkste onderwerpen die aan bod komen vind je hieronder.

Communicatie en de ijsberg

Er zijn twee factoren die voor 90% bepalen of een project al dan niet succesvol verloopt: non-verbale communicatie en wat er in ons onderbewuste omgaat.

Leiderschap

 • De rol van projectleider/manager  
 • Helder in kaart brengen van de opdracht
 • Misverstanden over de uitvoering van de opdracht voorkomen en oplossen
 • Verdeling van taken en verantwoordelijkheden
 • Verwachtingen in de projectgroep helder krijgen en houden
 • Duidelijke communicatie met de in- of externe opdrachtgever
 • Leidinggeven zonder hiërarchische bevoegdheid

Weerstand

 • Omgaan met weerstand
 • Weerstand ombuigen
 • Communicatie met de in- of externe opdrachtgever als een project anders loopt dan gepland

Groepsdynamiek

 • Omgaan met groepsdynamiek
 • Rust en overzicht creëren
 • Vertrouwen en draagvlak opbouwen

Werkwijze

Gedurende de training komt eigen casuïstiek uitgebreid aan de orde.

Doelgroep

De training Effectieve projectleiding is een maatwerktraining voor projectleiders en managers. De training wordt in overleg aangepast aan het niveau en de behoeften van de deelnemers. Voorafgaand aan de training is er een persoonlijk intakegesprek met iedere deelnemer. Wij combineren de training met individuele coachingsgesprekken, waarbij je als deelnemer coaching krijgt in het kader van een persoonlijk doel.

Nel van der Meulen, leidinggevende HAN, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Eén van mijn medewerkers had problemen met het meekrijgen van de groep in een project dat zij leidde. Stip op de horizon coaching heeft een training op maat gemaakt voor een groep projectleiders. De medewerkers hebben de training als waardevol ervaren. Het heeft hen sterker gemaakt in hun rol als projectleider, doordat ze hebben geleerd om samen met de medewerkers de gezamenlijke stip op de horizon te bepalen, stil te blijven staan bij problemen en  gefocust te blijven op de stip. Van mijn medewerkers krijg ik terug, dat ze niet meer het gevoel hebben dat zij de kar moeten trekken, maar dat het project een verantwoordelijkheid is van allemaal.
Belangrijk voor de deelnemers is dat de leidinggevende hen tijdens en na de training steunt. Omdat de training ook een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit van de mensen, lijkt deze training tevens uitermate geschikt voor andere functiegroepen.

Sandra Wiechers, projectleider

De training effectief projectleiderschap heeft mij veel inzichten en handvaten gegeven om met veel energie en plezier een project te kunnen leiden. De meeste trainingen gaan in op de harde kanten van projectleiderschap; in deze training leer je meer over de zachte kant van het projectleiderschap en hoe je dit effectief kunt inzetten. De inzichten en ‘gereedschappen’ zijn niet alleen te gebruiken bij projectleiderschap, maar eigenlijk in alles wat je doet (privé en zakelijk). Met als resultaat dat ik me nu bewust ben van mijn eigen handelen en denken en welke invloed dit heeft op mijn omgeving en ook op mijn eigen overtuigingen.

Wil je meer weten over de training Effectieve projectleiding? Bel 026 - 351 26 61 of mail naar info@stipopdehorizon.nl