missie

De magie van de stip op de horizon

Wij bieden mensen en organisaties de ruimte en de veiligheid om op zoek te gaan naar hun innerlijke kompas, zodat ze bewuste keuzes kunnen gaan maken waar ze achter staan. Onze werkwijze leidt tot verrassende en creatieve richtingen en duurzame oplossingen.

De rode draad in onze begeleiding is: hoe stap je uit de ratrace en hoe kom je in de flow?

Er is veel meer mogelijk dan je denkt. Ook al lijkt je situatie nog zo complex. Maak gerust vrijblijvend een afspraak om te ontdekken wat we voor je kunnen betekenen.  

Procesbegeleiding

Het lijkt vaak onmogelijk, totdat het gelukt is (Nelson Mandela)

Dromen en doelen realiseren vanuit draagvlak

In onze procesbegeleiding staat het vaststellen van een gezamenlijk doel centraal, zodat er DRAAGVLAK ontstaat. Bij veranderingsprocessen vinden we het belangrijk dat veranderingen van binnenuit komen en beklijven. Om die reden zorgen we ervoor dat alle betrokkenen de ruimte krijgen om bij te dragen aan het formuleren en realiseren van de stip op de horizon. Daarvoor brengen we samen met organisatie, medewerkers en stakeholders in kaart wat de gewenste focus is. Een intensief proces dat later zijn vruchten afwerpt, omdat er een goed doordachte visie en missie tot stand zijn gebracht. Dit zorgt voor draagvlak doordat de visie is ontstaan vanuit gezamenlijke inspanning.  

Werkwijze

Bij een opdracht werken we met een regiegroep / stuurgroep. Dit is een multidisciplinair team dat bestaat uit onze procesbegeleider en een aantal mensen van de zijde van de opdrachtgever. De regiegroep is verantwoordelijk voor het proces en de realisatie. Zowel inhoud als proces zijn op deze manier stevig verankerd. 

We onderzoeken welke belemmeringen en obstakels er spelen en hoe die kunnen worden overwonnen. Strategie, taakverdeling en tijdspad krijgen continu de aandacht die nodig is om de gewenste verandering te realiseren.

 

Deze werkwijze past goed bij ons idee van intensieve samenwerking om het beoogde resultaat te bereiken. Wij luisteren intensief om te ontdekken wat de behoeften zijn. Het hele proces staat in het teken van het bepalen van een win-win voor organisatie, medewerkers en stakeholders.  Zo komen we tot oplossingen die ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en geïmplementeerd.

Wat is het resultaat?

Organisatie en medewerkers krijgen zo’n sterke focus dat ze niet anders meer kunnen. Het lukt eenvoudigweg niet om terug te gaan naar de oude situatie. Er is nog maar één optie: ervoor gaan, hoe spannend het misschien ook is.  

Sjef Scheek, Hoofd Economie en Samenleving provincie Flevoland

Stip op de horizon coaching heeft met haar specifieke aanpak een belangrijke bijdrage geleverd bij de ontwikkeling van het sportbeleid en later ook bij het strategische herontwerp van de maatschappelijke taken van de provincie.
Stip op de horizon coaching weet met haar aanpak in korte tijd met de opdrachtgever en een groot aantal stakeholders een koers te ontwikkelen waar originaliteit, out of the box- en langetermijn-denken een verrassend resultaat opleveren!

Jan Mellema, Politie Nederland

Ik heb Herma Wichman van Stip op de horizon coaching leren kennen als energieke vakvrouw die vanuit de (klant)relatie meedenkt. De communicatie is open en plezierig, je voelt je snel op je gemak. Resultaat!! Zij heeft een professionele uitstraling, maar blijft dicht bij de mens staan. Hierdoor is een prima samenwerking ontstaan en dat heeft mooie resultaten opgeleverd.

Ronald Duerinck, Senior Beleidsadviseur HRM, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In 2010 heeft SZW in samenwerking met Stip op de horizon coaching en haar partner Liaison een HRM-visie ontwikkeld voor de periode 2010-2020. Doel was als werkgever voorbereid te zijn op de toekomstige uitdagingen op langere termijn. Dit project is zeer succesvol verlopen. Uitgangspunt was vanaf het begin om de realisatie van deze HRM-visie tegelijkertijd een eerste stap in de implementatie te laten zijn. In de begeleiding is SZW geholpen bij het bepalen van mogelijke toekomst- scenario’s. Door ons mee te nemen in een ‘droom’ over de toekomst, zonder de realiteit uit het oog te verliezen, heeft SZW keuzes kunnen maken. Eindresultaat is een strategische HRM-visie op basis waarvan tactische en operationele keuzes gemaakt kunnen worden zonder het einddoel uit het oog te verliezen; een professioneel, slagvaardig SZW voor een sociaal en economisch krachtig Nederland met werk en bestaansrecht voor iedereen.

Benieuwd of we iets voor jouw organisatie kunnen betekenen?
Bel 026 - 351 26 61 of mail naar info@stipopdehorizon.nl