Waarvoor kom jij je bed uit?

Wat vind je echt leuk?

Waar krijg je energie van? Doe jij dingen waar je echt blij van wordt en energie van krijgt? Ja maar, dat is toch egoïstisch…… Dit is vaak de eerste primaire reactie op onze suggestie om eens te filosoferen over het idee om in de eerste plaats loyaal te zijn aan jezelf.

Ken je die instructie aan het begin van een vliegreis?

“Als de zuurstofmaskers naar beneden komen, is het belangrijk om die éérst bij jezelf op te zetten.” Iedereen vindt dat logisch. Waarom? Daar zijn twee redenen voor:

1.    Je weet dat je doodgaat zonder zuurstof
2.     Je weet dat je pas andere mensen kunt helpen als je zelf zuurstof hebt en kunt ademen.

En als je dat nou eens toepast in je leven?

Als je dat zuurstofmasker eerst bij jezelf opzet, ben je in eerste instantie loyaal aan jezelf. Dit is een soort oergevoel, waardoor je heel goed voor jezelf kunt kiezen op dat moment. Hoe zou het zijn als je dat ook in je leven zou kunnen? En in je werk? Zou dit tot een win-win voor jou en je werkomgeving kunnen leiden? Check het eens bij een concrete situatie die bij je opkomt:

 1.     Wat zou dit hebben opgeleverd voor jezelf?
 2.     Wat zou dit hebben opgeleverd voor de ander(en)?
 3.     Wat zou dit hebben opgeleverd voor je werksituatie?

Intrinsieke motivatie

Als je loyaal bent aan jezelf ben je intrinsiek gemotiveerd. Je hebt immers bewust gekozen voor dit werk. Je zit dan beter in je vel. Je hebt meer kans op een groeimindset. Dat betekent dat je meer open staat voor leren en ontwikkelen. Dat je durft te reflecteren en kritisch te zijn op jezelf, omdat je verder wilt komen. Daardoor kom je in een opwaartse spiraal. Je voelt je beter en …. het heeft nog veel meer voordelen. We noemen een paar voorbeelden:

 • Je hebt minder stress en verkleint je kans op ziekteverzuim.
 • Je gaat fluitend naar je werk.
 • Je wordt mentaal en emotioneel stabieler. Je ontdekt steeds meer waar je voor staat en waar je voor gaat.
 • Je ontdekt wat je talenten zijn en die kun je steeds meer gaan inzetten en ontwikkelen. Je gaat zo een waardevolle bijdrage leveren, die je energie geeft en waar je blij van wordt. Je groeimindset zal hieraan bijdragen.
 • Je wordt creatiever en effectiever. Je staat meer open voor innovatie.

Makkelijk geschreven zo, zul je misschien denken

Dat klopt. Het is heel makkelijk om dit zo op te schrijven, maar veel moeilijker om toe te passen in je eigen leven. Dit is ook wat wij zelf ervaren. Want wat is intrinsieke motivatie? Een heel lastige vraag, die voor iedereen weer anders beantwoord kan worden. Iedereen maakt hierin zijn/haar keuzes en kiest hierin een eigen weg. Er is geen goed of fout. Weten waarom je doet wat je doet, is een belangrijke eerste stap. Vanuit je eigen bewustzijn kleine stapjes zetten om loyaler te zijn en te blijven aan jezelf. Dit ervaren wij zelf als een levenslang leerproces, met vallen en opstaan.

De gouden kooi

In ons dagelijkse werk komen we vaak mensen tegen, die zich ongelukkig voelen in hun werk. Hoe komt dat? Een aantal oorzaken die we regelmatig zien, zijn:

 • Iemand is vooral loyaal aan de werkgever, waardoor er te veel spanning ontstaat. Dat kan zich bijvoorbeeld uiten in moeilijk nee kunnen zeggen of nauwelijks grenzen kunnen stellen.
 • De baan aanhouden, omdat het financiële zekerheid en/of goede arbeidsvoorwaarden biedt en/of goed te combineren is met het thuisfront.
 • Er is een patroon ontstaan van een ouder-kind-relatie. We merken vaak, dat mensen zich onbewust in een kindpositie ten opzichte van hun leidinggevende plaatsen. Daardoor voelen ze zich afhankelijk, gaan pleasen en hebben (on)uitgesproken verwachtingen c.q. verwijten. De manier om dit te doorbreken, is – kort gezegd – in de volwassenerol te stappen, waardoor je zelf verantwoordelijkheid kunt gaan nemen voor je werkzame leven.

Effecten voor de organisatie

Stel je eens voor dat er steeds meer ruimte komt voor loyaliteit aan jezelf in de organisatie waar je werkt. Paradoxaal genoeg ontstaan er dan effecten die je zou verwachten in een egocentrische cultuur.

 • Door loyaal te mogen zijn aan jezelf leer je jezelf steeds beter kennen.
 • Geleidelijk durf je jezelf steeds beter te uiten.
 • Je bouwt met elkaar een vertrouwensband op, juist omdat iedereen zichzelf mag zijn.
 • Er groeit geleidelijk een cultuur waarin je er voor elkaar bent.

Hoe kom je beiden uit de gouden kooi?
De beroemde gouden kooi wordt vaak als reden gezien dat mensen blijven zitten. De loyaliteit aan de werkgever is dan eigenlijk verkapt eigenbelang, vaak onbewust. En in het nadeel van beiden. De medewerker verliest het eigen vuurtje. Als dat uitdooft, gaat het knellen. Uiteindelijk ten koste van zichzelf en daarmee ook van de organisatie.

Onze stelling

Onze stelling is, dat het vele voordelen biedt, als je binnen de organisatie de ruimte voelt om in de eerste plaats loyaal te zijn aan jezelf. Het is een keuze die onverwachte positieve effecten met zich meebrengt, zowel voor het individu als voor de organisatie. Wij hopen met deze blog het gesprek hierover op gang te brengen.

Sandra Wiechers                                 Herma Wichman

sandra@wiechersadvies.nl             herma@stipopdehorizon.nl

06 – 414 53 443                                   06 – 263 60 142