Procesbegeleiding

Het lijkt vaak onmogelijk, totdat het gelukt is (Nelson Mandela)

 

Dromen en doelen realiseren vanuit draagvlak  

In onze procesbegeleiding staat het vaststellen van een gezamenlijk doel centraal, zodat er DRAAGVLAK ontstaat. Bij veranderingsprocessen vinden we het belangrijk dat veranderingen van binnenuit komen en beklijven. Om die reden zorgen we ervoor dat alle betrokkenen de ruimte krijgen om bij te dragen aan het formuleren van de stip op de horizon. Daarvoor brengen we samen met stakeholders in kaart wat de gewenste focus is. Een intensief proces dat later zijn vruchten afwerpt, omdat er een goed doordachte visie is. Dit zorgt voor draagvlak en gezamenlijke inspanning.  

 

Werkwijze

Bij een opdracht werken we met een regiegroep, een multidisciplinair team dat bestaat uit onze procesbegeleiders en een aantal mensen van de zijde van de opdrachtgever. De regiegroep is een multidisciplinair team dat verantwoordelijk is voor het proces en de resultaten. Zowel inhoud als proces zijn op deze manier stevig verankerd. 

We onderzoeken welke belemmeringen en obstakels er spelen en hoe die kunnen worden overwonnen. Strategie, taakverdeling en tijdspad krijgen continu de aandacht die nodig is om de gewenste verandering te realiseren.

 

Deze werkwijze past goed bij ons idee van intensieve samenwerking om het beoogde resultaat te bereiken. Wij luisteren intensief om te ontdekken wat de behoeften zijn binnen de organisatie. Het hele proces staat in het teken van het bepalen van een heldere stip op de horizon.  Zo komen we tot oplossingen die ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en geïmplementeerd.

 

Wat is het resultaat?

Organisatie en medewerkers krijgen zo'n sterke focus dat ze niet anders meer kunnen. Het lukt eenvoudigweg niet om terug te gaan naar de oude situatie. Er is nog maar één optie: ervoor gaan, hoe spannend het misschien ook is.  

 

  

Nieuwsgierig geworden? 
Bel 026 - 351 26 61 of mail naar info@stipopdehorizon.nl 

 

Waar droom jij van?

Ben je op zoek naar een zinvolle focus waar je blij van wordt en energie van krijgt? Probeer je als persoon of als team al heel lang iets voor elkaar te krijgen, maar loop je steeds vast?

Er is veel meer mogelijk dan je denkt. Maak gerust vrijblijvend een afspraak om te ontdekken wat we voor je kunnen betekenen.  

 

 

If you can dream it, you can do it