LOB-regiegroepen

Als je leven voor je gevoel klopt, zit je hart erin (Gerrit Jansen)

 

LOB een ingewikkeld verhaal? 

LOB (Loopbaanoriëntatie en –begeleiding) helpt leerlingen bij hun profiel- en studiekeuze.

Leerlingen en hun ouders worden vaak behoorlijk in beslag genomen door de profiel- en studiekeuze die op een gegeven moment speelt. Leerlingen hebben meestal nog geen idee waar hun belangstelling naar uitgaat, wat hun passie is en wat hun talenten zijn. Om hun te helpen komt de omgeving vaak met allerlei adviezen. De kans op werk speelt daarin meestal een grote rol, ook al is die kans voor de toekomst moeilijk in te schatten.

 

Er komt een moment dat er een keuze moet worden gemaakt

HBO- en WO-Opleidingen zijn bovendien verplicht om te onderzoeken of de studie die de leerling kiest wel bij hem of haar past. Je moet dus goed weten waar je voor staat en waar je voor gaat. Juist om die reden is het zo belangrijk dat er in het LOB-programma aandacht is voor: wie ben je, wat wil je, wat kun je, wat wil je leren en waarvan gaan jouw ogen stralen?   

 

Veel vragen, maar hoe krijgen leerlingen daar een antwoord op? 

Scholen vragen zich vaak af hoe ze hun LOB-programma goed kunnen inrichten. Leerlingen vinden het vaak maar saai. Die combinatie ontmoedigt mentoren nogal eens. De vraag die wij vaak horen is: Hoe dan wel?  

 

LOB-regiegroepen

Onze LOB-regiegroepen zijn multidisciplinaire teams. Een decaan, mentoren, een afdelingsleider, leerlingen en oud-leerlingen gaan samen aan de slag. In de praktijk blijkt dat het meedenken en meedoen van leerlingen en oud-leerlingen leidt tot een LOB-programma dat werkt!

 

Van trekken en duwen naar zelf de ladder opklimmen

Door een aanpak die leerlingen aanspreekt, voelen leerlingen zich gesteund bij het maken van hun profiel- en studiekeuze. Voor mentoren werkt dit ook veel prettiger. Geleidelijk verandert de sfeer rond LOB: leerlingen gaan de waarde ervan inzien voor zichzelf. 

 

 

 

Co-creatie bij het LOB-programma in het kort

Waar gaat het om bij het upgraden van LOB-programma's?

  • Meer aansluiting krijgen bij de belevingswereld van leerlingen
  • Leerlingen leren om hun eigen pad te vinden en daar zelf verantwoordelijkheid voor te nemen
  • Loopbaankeuzes gaan zien als iets dat ze graag willen in plaats van dat het moet (profiel, studie, tussenjaar, ......) 

 

Wetenschappelijk onderzoek

Uit onderzoek van de universiteit van Toronto is gebleken dat studenten die een bewuste studiekeuze hebben gemaakt hogere cijfers halen, een aanzienlijk grotere kans hebben om hun studie af te ronden, sociaal meer aansluiting hebben tijdens hun studie, meer zelfvertrouwen ontwikkelen, gezonder zijn en zich gelukkiger voelen. 

 

Referenties van andere scholen die met een LOB-regiegroep werken

Wil je wel eens weten hoe een LOB-regiegroep werkt en wat het oplevert? Bel ons voor meer informatie. Dan kunnen we ook referenties geven van scholen die onze begeleiding uit ervaring kennen. 

  

Bel 026 - 351 26 61 of mail naar info@stipopdehorizon.nl 

 

 

Missie & visie

Het is onze missie om je in staat te stellen een waardevolle bijdrage te leveren, zodat je energie krijgt van je werk en een doel hebt waar je blij van wordt.

 

If you can dream it, you can do it