Focus in je opleiding

We hebben op deze wereld maar één gemeenschappelijk doel en dat is om een betere leefplek voor iedereen te creëren. De uitdaging is om niet te denken vanuit concurrentie, maar vanuit samenwerking - en elkaars kracht te versterken. Zo ontwikkel je eigenwaarde. Uiteindelijk is dat het grootste goed: eigenwaarde en daarmee de ontdekking van de vrijheid in jezelf. (Wim Lips)

Onze coachingstrajecten

Stip op de horizon coaching begeleidt studenten om betere studieresultaten te behalen. Wij bieden drie mogelijkheden:

 

 • Mastermindgroepen
 • individuele begeleiding
 • stagebegeleiding

 

Mastermindgroepen

We stellen groepen samen met specifieke doelen. Het doel is om als student te ontdekken dat je tot veel meer in staat bent dan je denkt. Dat is motiverend en je gaat betere  studieresultaten behalen.

Wij zorgen voor een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Er ontstaat een hechte groep. Je steunt elkaar in je ontwikkeling. Je gaat elkaar uitdagen. Je krijgt er plezier in om de lat hoger te leggen. Je krijgt meer plezier in je studie door te brainstormen, vaardigheden uit te wisselen, talenten te delen, samen problemen op te lossen en een persoonlijke, effectieve studiestijl te ontwikkelen. Je leert om boven jezelf uit te stijgen.

Wat krijg je als deelnemer?

Je krijgt:

 • focus in je studie
 • inzicht in kansen en mogelijkheden
 • meer studiemotivatie en plezier in je studie
 • plezier in de lat hoger leggen
 • antwoorden en ideeën
 • plezier in het elkaar uitdagen
 • de ruimte om tegenslagen te delen, te verwerken en er oplossingen voor te vinden
 • de ervaring dat anderen soortgelijke problemen hebben als jij
 • handreikingen om te leren denken in oplossingen in plaats van in problemen
 • het voordeel van minder twijfelen aan jezelf
 • de vaardigheid om innovatief te denken
 • de vaardigheid om in jezelf te geloven en je eigen koers te varen
 • groei in je studie en persoonlijke ontwikkeling
 • een groep peers

Wie kunnen er deelnemen?

De Mastermindgroepen zijn bedoeld voor studenten met een vergelijkbaar studieniveau en niveau in persoonlijke ontwikkeling. De groepen bestaan uit maximaal acht deelnemers.

Werkwijze

Voorafgaand aan de start van een nieuwe groep krijgen belangstellende studenten een persoonlijk gesprek. Hierin wordt getoetst of er voldoende commitment is. Zo ja, dan maken we een jaarplan. In het jaarplan worden doelen en ambities in kaart gebracht, evenals de problemen en belemmeringen die worden ervaren. In de groep wordt het plan geleidelijk verder uitgewerkt met een stappenplan, strategie en tijdspad.
 

Resultaat

 1.  Als deelnemer ontwikkel je je in hoog tempo, zowel op persoonlijk vlak als in je studie. Je steunt elkaar en moedigt elkaar aan in je ontwikkelingsproces en het behalen van de gewenste studieresultaten.

 2.  Niet alleen jijzelf, maar ook je ouders zullen verrast zijn door de resultaten die je bereikt.

Belangstelling?

Voor meer informatie kun je vragen naar Herma Wichman, telefoon 06-26 36 01 42 of via hermawichman@stipopdehorizon.nl

 

 

Visie & missie

Het is onze missie om mensen en organisaties in het onderwijs te ondersteunen bij  
het zo goed mogelijk voorbereiden van jongeren op hun toekomst.

 

If you can dream it, you can do it