Effectieve projectleiding in het onderwijs

Ik ben mij de hele dag aan het verantwoorden voor zaken waar ik inmiddels niet meer aan toekom (Paul Schnabel)

 

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat projectsucces voor een groot deel afhankelijk is van de werkstijl van de projectleider. Teun van Aken heeft het in zijn proefschrift De weg naar projectsucces over grijpbare en ongrijpbare projecten. Grijpbare projecten zijn projecten die al vele malen eerder zijn gedaan, bijvoorbeeld huizen bouwen. Ongrijpbare projecten zijn nieuw en complex. Juist bij zulke projecten wordt er vaak naar nog meer instrumenten gegrepen als het niet meer loopt, maar dat blijkt niet te helpen. Het gaat veel meer om de werkstijl. Die werkstijl is de specialisatie van Stip op de horizon coaching en daarvoor hebben we speciaal voor projectleiders in het onderwijs een training ontwikkeld.

 

Een gezamenlijke stip op de horizon

In projecten is het vaak moeilijk om een gezamenlijke stip op de horizon te creëren. Tijdens de trainingen en onze begeleiding staat het ontwikkelen van een gezamenlijke focus centraal. Als die er eenmaal is staat ieder projectlid in de startblokken om een bijdrage te leveren. Iedereen heeft tenslotte meegedacht met het formuleren van een gezamenlijk doel.

 

Ons aanbod  

 • Individuele coaching voor projectleiders 
  Stip op de horizon coacht projectleiders die werkzaam zijn in het onderwijs bij concrete projecten en in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

 • Trainingen Effectieve projectleiding
  In de trainingen Effectieve projectleiding ontwikkelen projectleiders hun werkstijl, hun stijl van leidinggeven en hun communicatieve vaardigheden. De onderwerpen die aan bod komen vindt u hieronder.

 

Communicatie en de ijsberg

Non-verbale communicatie en wat er in ons onderbewuste omgaat, bepaalt voor 90% of een project al dan niet succesvol verloopt.

 

Leiderschap

 • De rol van projectleider/projectmanager  
 • Helder in kaart brengen van de opdracht
 • Misverstanden over de uitvoering van de opdracht voorkomen en oplossen
 • Verdeling van taken en verantwoordelijkheden
 • Verwachtingen in de projectgroep helder krijgen en houden
 • Duidelijke communicatie met de in- of externe opdrachtgever
 • Leidinggeven zonder hiërarchische bevoegdheid

 

Weerstand

 • Omgaan met weerstand
 • Weerstand ombuigen
 • Communicatie met de opdrachtgever als een project anders loopt dan gepland

 

Groepsdynamiek

 • Omgaan met groepsdynamiek
 • Rust en overzicht creëren
 • Vertrouwen en draagvlak opbouwen

Werkwijze

Gedurende de training komt eigen casuïstiek uitgebreid aan de orde.

Doelgroep

De training Effectieve projectleiding is een maatwerktraining voor projectleiders en managers die werkzaam zijn in het onderwijs. De training wordt in overleg aangepast aan het niveau en de behoefte van de deelnemers. Voorafgaand aan de training is er een persoonlijk intakegesprek met iedere deelnemer. Een optie is om de training te combineren met een persoonlijk doel.

 

 

Benieuwd naar wat wij doen?

Maak een afspraak. Je bent van harte welkom!

 

 

Visie & missie

Het is onze missie om mensen en organisaties in het onderwijs te ondersteunen bij  
het zo goed mogelijk voorbereiden van jongeren op hun toekomst.

 

If you can dream it, you can do it